FASHION MARKETY

v roce 2020


3.-4.4.

Brno, Tržnice Zelný trh

PÁTEK, SOBOTA

28.3.

Ostrava, Trojhlí Karolina

SOBOTA

18.4.

Olomouc, Pevnost Poznání

SOBOTA

MINT: BRNO FASHION MARKET

16.5.

Brno, Tržnice Zelný trh

SOBOTA

20.6.

Brno, Tržnice Zelný trh

SOBOTA

září

Náměstí TGM, Prostějov

NEDĚLE


Plán prodejních akcí a fashion marketů, kterých bychom se v letošním roce rádi zúčastnili.

Naše účast bude vždy potvrzena po odsouhlasení pořadatelem konkrétní akce.

Seznam se může v průběhu roku měnit.